Cargando S

Loading Inspection

Xurdiron moitos problemas asociados coa carga de contedores, incluídas as substitucións de produtos, un apilamento deficiente, o que supón un aumento dos custos debido a danos nos produtos e as súas caixas de cartón. Ademais, sempre se constata que os envases teñen danos, moldes, fugas e madeira en descomposición, o que pode afectar a integridade dos seus produtos no momento da entrega.

Unha inspección de carga profesional mitigará moitos destes problemas para garantir un proceso de envío sen sorpresas. Esta inspección faise por múltiples motivos. 

Unha inspección inicial do recipiente complétase antes da carga por condicións como humidade, danos, moho e outras. Mentres se realiza a carga, o noso persoal comproba aleatoriamente os produtos, as etiquetas, o estado do envase e os envases para confirmar cantidades, estilos e outros que sexan necesarios.